menuجستجوsearch
khazarpalace.ir

ضوابط و مقررات ساختمانی در شهرک خزرشهر

09301301018
قیمت زمین در خزرشهر جنوبی
عضویتورود
۱۴۰۱/۲/۶ سه شنبه
(15)
(0)

ضوابط و مقررات ساختمانی در شهرک خزرشهر

ضوابط و مقررات ساختمانی در شهرک خزرشهر

بنام خدا

همشهری گرامی، اکنون که به دنبال نیاز امروزی خود و در حد امکان و توان، درصدد گسترش، تغییر و تبدیل کمی به کیفی ویلای خود می‌باشید و یا قصد دارید با احداث بنایی نو در قطعه زمینی از شهرک خزرشهر به جمع همشهری های عزیزمان بپیوندید بی شک بر این باور نیز هستید که چنانچه نیاندیشیم، مواظبت نکنیم و رویه مناسبی برای انجام این مقاصد پیش نگیریم، لاجرم به جای رونق و شکوفائی شهرک خزرشهر شمالی، در اندک زمانی رو در روی نابسامانی ها و آشفتگی های فراوان خواهیم نشست و می‌بایست دست بر روی دست تماشاگر هنجارهای ناپسند و ناخواسته جاری بر شهرهای بزرگ باشیم. بدیهی است حاصل نهایی عدم توجه، امحاء منافع و علائق شهروندان قدیم و تازه وارد را در پی داشته و آن نیز به دنبال خود ،زیست نامناسب و نامعقولی را تحمیل خواهد نمود. واقعیات یاد شده حاکیست که جز با خواست، علاقه، همکاری، پیگیری و چالش شهروندان در امر تنسیق امور شهرک، هیچ گلی شکفته نشده و هیچ دانه ای بارور نخواهد شد.

 

هیئت های مدیره منتخب شما با طلب کمک از گروهی همشهری حرفه ای خودتان و فراخوانی آنان به خدمت، نسبت به تشکیل مجمعی تخصصی و افتخاری به نام ( کمیته فنی ) همت گمارده و تحقق خواسته های عنوان شده در فوق و سامان دادن به امور ساختمانی شهرک را به مشاورت فنی آنان سپرده و با معاونت همین گروه و تدوین آئین نامه، مقررات و ضوابط ساختمانی شهرک خزرشهر جنوبی، کوشش نموده تا حد ممکن از بروز هرج و مرج جلوگیری و در مواردی به رفع آنها نیز مبادرت ورزد.

 

 

آئین نامه، مقررات و ضوابط ساختمانی شهرک خزرشهر که ذیلاً تفصیل گردیده و مقرر است تا راهنما و هادی شهروندان عزیز در راستای چگونگی ساخت و ساز و بهینه توسعه ویلاها باشد، با دقت و وسواس مقدور تهیه شده و مفاد آن توسط نمایندگان شما یعنی اعضاء هیئت مدیره ملاحظه گردیده و به تصویب رسیده و امید می‌رود که راهگشای شما در جهت ساخت و سازهای آتی باشد. لذا پیشنهاد می‌شود با مطالعه دقیق و بکارگیری نکات مندرج در آئین نامه مذکور، سهولت انجام امور ساختمانی خودتان را باعٍ شده، در عین حال رعایت حقوق و خواست همشهری های دیگرتان را تضمین فرمائید؛ و با انتخاب طرح شایسته، بنایی راحت و مناسب و در خور بهره وری خویش به اجرا در آورده و با اتمام آن در عین حال ویلائی زیبا در خزرشهر بیافزائید.

 

توصیه می‌شود :
در برگزیدن اجراکنندگان صاحب توان و تجربه کافی، دقت های لازم به عمل آید و با بررسی همه جانبه سوابق کارهای انجام شده آنان، مجری مناسب کار خود را انتخاب نمائید. خصوصاً از ارجاع کار به مجریان متخلف شهرک جداً خودداری بفرمائید. ( سوابق این گونه مجریان از سرپرستی شهرک قابل استعلام است )

با آرزوی خوش، انتظار توفیق شما را داریم
هیئت مدیره شهرک خزرشهر
آذرماه 1379

 

 

اوراق و مدارک لازم جهت اخذ پروانه ساختمانی:


1 – تقاضای کتبی مالک یا وکیل رسمی مالک ( وکالت نامه رسمی )

2 – کپی از سند عرصه

3 – کپی از شناسنامه مالک ( در صورتیکه وکیل تقاضا می‌نماید کپی وکالتنامه رسمی و شناسنامه وکیل و مالک الزامی است. )

4 – تسفیه حساب خدمات مشترک سنوات گذشته

5 – تعهد نامه مالک ( برابر متن ضمیمه )

6 – تعهدنامه مهندس ناظر ( برابر متن ضمیمه ) به همراه کپی از پروانه اشتغال کار وزارت مسکن و شهرسازی با تاریخ معتبر.

7 – تعهد نامه مجری ( برابر متن ضمیمه ) و سپردن ضمانت حسن اجرای کار و عدم تخلف

*چنانچه مهندس ناظر و یا مجری دارای سابقه تخلف در ساخت و سازهای شهرک بوده باشند سرپرستی شهرک از مالک خواهد خواست فرد دیگری را معرفی نماید.

8 – دریافت آئین نامه، مقررات و ضوابط ساختمانی شهرک بعنوان دستور تهیه نقشه های اجرائی

9 – نقشه مقدماتی برابر دستور العمل با مقیاس 200/1 ( دو سرس ) جهت بررسی کمیته فنی تهیه و ارائه شده و پس از تایید مقدماتی آنها از طرف دفتر فنی کلیه نقشه های معماری بشرح زیر در یک برگ تهیه و جهت تایید نهائی تحویل دفتر فنی سازمان مالکان خواهد شد :

الف – پلان زمین و موقعیت ساختمان و همسایگان و معبر به مقیاس 500/1 یا 250/1 یا 200/1

ب – پلان های ساختمانی به مقیاس 100/1 یا 50/1 ضروریست.

ج – نمای اصلی ( شمالی و جنوبی ) و حداقل یک نمای دیگر با ذکر مشخصات دقیق شامل نوع مصالح و رنگ برای سقف و آبرو و دیوار و پنجره و نرده و …

د – برش به تعداد مورد نیاز علی الخصوص از وسط ساختمان و روی پله ها ( حداقل دو برش عرضی و طولی )

10 – نقشه های اجرائی بر اساس مصوبات نقشه مقدماتی :

الف – نقشه های اجرائی با مقیاس لازم و اندازه گذاری شده و ارائه چهار نما الزامی است جهت نگهداری در پرونده ویلا در دو سری لازم است .

ب – نقشه های محاسباتی با جزئیات لازم جهت درج در پرونده ویلا ( دو سری )

*کمیته فنی هیئت مدیره استفاده از اسکلت بتن مسلح را برای ساخت ساختمان های نواحی ساحلی شمال توصیه می‌نماید.

*در جدول زیر نقشه ها درج نام مالک و مهندس طراح و مهندس محاسب و مهندس ناظر و امضاء نامبردگان روی نقشه های چاپ شده الزامی است .

*مقدار مساحت بنا روی نقشه مقدماتی و نقشه های اجرائی معماری توسط مالک یا مهندس طراح قید و امضاء شود .

آئین نامه ساختمان سازی در شهرک خزرشهر مصوب هیئت مدیره:

1 – حریم مجاز ساختمان های در حال احداث در طبقه همکف نسبت به شرق و غرب حداقل دو متر تا ملک مجاور و حداقل سه متر در جبهه شمالی یا جنوبی است و در توسعه جزئی ویلاهای موجود حداقل، حریم فعلی آنان می‌بایستی رعایت شود.

تبصره : چنانچه در ساختمان قدیمی که قرار است تخریب و بجای آن ساختمان جدید ساخته شود حریم رعایت نشده باشد، ضروریست در نقشه جدید حریم کاملاً رعایت شود.

2 – طول ساختمان احداثی حداکثر پنجاه درصد طول زمین در امتداد از جنوب به شمال بوده و وسط ممکن است حداکثر تا دو متر به زاویه 45 درجه افزایش یابد .

3 – حداکثر ارتفاع از کف همکف، از روی جدول 8 متر تا خط الراس ساختمان است .

4 – حداکثر ارتفاع همکف نسبت به روی جدول ( مبنای صفر ) پنجاه سانتی متر است. ( منظور از کف صفر – روی جدول خیابان یا کوچه ورودی ساختمان است. )

تبصره 1 : در مورد زمین های شیب دار ارتفاع همکف از معدل رقوم شمال و جنوب قطعه زمین بدست خواهد آمد بطوریکه هیچگاه از 50+ سانتیمتر کمتر نباشد.

5 – نحوه محاسبه تراکم بر اساس پشت تا پشت بنای به اتمام رسیده است .

6 – احداث هر نوع منبع از قبیل آب و سوخت بصورت هوائی در محوطه ممنوع است .

7 – توسعه بنا و یا هر نوع طرح احداث بنا که بصورت چند بار ( تکه ) باشد و مجموع آن از یک توده واحد تشکیل نشده باشد قابل قبول نخواهد بود مگر احداث پارکینگ سرپوشیده و کباب پز ( باربیکیو ) با مشخصات مندرج در این آئین نامه که ذیلاً خواهد آمد .

8 – نقشه توسعه یا احداث بنا باید به نحوی طراحی شده باشد که ویلا به هیچ وجه قابلیت تفکیک ثبتی نداشته و برای سکونت متفرق دو خانوار جداگانه قابل استفاده نباشد .

9 – احداث تاسیسات گرما و سرما در زیرزمین بلامانع است ( بررسی سطح آب زیرزمینی و احتمال خسارات آن بعهده متقاضی است ) .

10 – میزان مساحت توسعه و یا احداث بنا در مجموع معادل سی و پنج درصد کل عرصه ویلا است که 20 درصد دیگر آن در طبقه فوقانی بصورت دوبلکس باشد. در صورت ساخت بنا در یک طبقه حداکثر تراکم مجاز آن 30 درصد مساحت عرصه خواهد بود که در هر حال رعایت حریم و ضوابط فوق الزامی است .

تبصره 1 – ایجاد دو کف بر روی هم و با هیچ شرطی و یا نیز ارتفاعی مجاز نیست .

تبصره 2 – استفاده از تراکم ارفاقی بیشتر از 35% حداکثر تا 45% در مورد طرح های خاص و با تصویب کمیته فنی هیئت مدیره سازمان امکان پذیر است .

11 – تراکم بالکن سرپوشیده با دو طرف دیوار 3/2 و بالکن پیش آمده بدون دیوار دو طرف 2/1 زیر بنا محاسبه می‌شود.

12 – بالکن ها در طبقه همکف نباید از حد مجاز اعلام شده ( حریم های دو متر اطراف و حریم در طول ) تجاوز نمایند. استفاده از نرده تراس های کم ارتفاع در همکف ممنوع و در طبقه اول از 80 سانت مجاز نیست .

13 – ایجاد بالکن در طبقه اول به هر شکل در اضلاع شرقی و غربی ( بطرف همسایگان ) مجاز نخواهد بود .

14 – در مواردی که در طبقه اول مساحت بنا کمتر از همکف اجرا شود و سقف همکف تماماً مسطح باشد، چون احتمال کاربری مشابه بالکن خواهد داشت لذا برای جلوگیری از اشراف بنا به سمت های شرق و غرب، باید پوشش شیب دار روی آن ساخته و یا سقف همکف در آن قسمت ها شیب دار اجرا شود .

*توصیه : بهتر است بالکن ها یا تراس ها بطرف شمال ( دریا ) در وسط ساختمان احداث شوند .

15 – تعبیه پنجره ( حتی با شیشه مشجر ) در سمت های شرق و غرب ( بطرف همسایه ) در طبقه اول ممنوع است. بجز پنجره های بصورت L مشابه ویلاهای تیپ N موجود در شهرک .

تبصره 1 – در مواردی شرق یا غرب ویلا خیابان یا کوچه باشد استفاده از پنجره و بالکن مجاز است .

تبصره 2 – استفاده از زاویه در طراحی و نصب پنجره در زاویه ها مشروط بر آنکه آسایش همسایگان را بر هم نزند، با ارائه گزارش توجیهی طراح و تصویب کمیته فنی هیئت مدیره مجاز خواهد بود .

16 – حیاط خلوت یا پاسیو با زیربنای بیشتر از 6 متر مربع تراکم محسوب نمی‌شود، مگر آنکه مسقف گردد .

17 – احداث فضا و حجم تاسیسات ورزشی در محوطه خصوصی و فضای سبز ویلا ممنوع است. چنانچه از زیرزمین برای این منظور استفاده شود می‌بایستی ضمن فراهم ساختن نور و هوا و دسترسی عبور سالم و رعایت استاندارد های معماری، حداکثر ارتفاع سقف آن از کف صفر بیشتر از 80 سانتی متر نباشد و موجب افزایش ارتفاع کف ورودی ( 50 + سانتیمتر ) نگردد و نیز ساخت زیرزمین در جبهه خیابان ورودی قرار نگیرد .

*توصیه : از نظر بهداشتی بهتر است کلیه سرویس ها بطور طبیعی تهویه گردند.

18 – بدلیل هماهنگی با شهرک و بخصوص منطقه مازندران کلیه سقف ها به استثناء تراس بدون سقف نهائی می‌بایستی شیب دار طراحی شوند تا فضای بین آنها مسکونی تلقی نشود ( تشخیص با کمیته فنی هیئت مدیره است ).

19 – در ساختمان هایی که سقف نهائی مسطح اجرا می‌شود، سقف کاذب شیب دار باید ارتفاع معقولی داشته باشد تا فضای بین آنها مسکونی تلقی نشود ( تشخیص با کمیته فنی است ) .

20 – ایجاد هر نوع باران گیر حداکثر به عرض یک متر در هر قسمت از ساختمان مجاز بوده و جزء تراکم بنا محسوب نمی‌شود ولی حریم بایستی رعایت گردد.

21 – میزان حداکثر پیش آمدگی سقف نهایی ( باران گیر ) نباید از یک متر تجاوز نماید .

22 – پوشش آزاد راهروی ورودی اصلی به ساختمان ( بیرون از بنا ) حداکثر تا 4 متر مربع بدون اینکه جزء زیر بنا محاسبه شود مجاز بوده و اضافه بر آن ممنوع است ( رعایت حریم الزامی است ) .

23 – مجاری خروجی کلیه ناودان های سقف ها مجاز به رها شدن در پیاده روهای عمومی شهرک نیست .

*توصیه : بیشتر ویلاها بجز در فصل تابستان، خالی از سکنه می‌باشند لذا برای کنترل بهتر نگهبانی شهر، در طراحی به نکات زیر توجه شود :

الف : حجم و زوایای کور و غیر قابل کنترل و دید نگهبان کمتر ایجاد شود.

ب : جنس پنجره ها از نوع مقاوم و با دوام انتخاب شود و به هر پنجره ضامن اضافه نصب شود .

پ : در محوطه سازی و انتخاب نوع شمشاد یا درختچه به مسئله کنترل نگهبان بر اساس ارتفاع دید نگهبان از روی دوچرخه توجه شود .

ت : شبکه آب و برق بنحوی اجرا شود که در زمان تخلیه ویلا بتوان آنها را قطع نمود و در صورت نیاز برای باغبان احیاناً یک واحد پریز برق مصرفی ضد آب و پوشیده و استاندارد خارج ساختمان ویلا در دسترس باشد .

24 – احداث هرگونه اطاق تاسیسات یا سرویس یا انبار به هر شکل و اندازه جدا از ساختمان مجاز نیست و در صورت چسبیده به حجم بنا می‌بایستی جزئی از کل معماری و ترکیب و هماهنگ با معماری ساختمان باشد .

25 – رها نمودن سیم یا کابل بطور آزاد در نما یا ورودی ساختمان یا محوطه مجاز نیست همچنین توصیه می‌شود که از چراغ های مقاوم در برابر رطوبت و باران استفاده شود و در غیر اینصورت برق محوطه باید قطع گردد .

26 – برای کلیه کابل کشی های محوطه باید از کابل مرغوب و مخصوص استفاده شود و در عمق مناسب و درون لوله های PVC فشار قوی و با علائم و مصالح لازم علامت گذاری و پوشش شود که در این مورد مالک و ناظر مسئولیت خواهند داشت .

27 – علاوه بر هماهنگی در طرح های معماری، هماهنگی در مصالح ساختمانی نیز مورد نظر است و طی تصمیمات متخذه کارشناسی برای ساختمان ها مصالحی نظیر :

الف – برای سقف ها ایرانیت ( ورق موجدار ) و یا آردواز و یا سفال و یا ترکیبی از آنها در نظر گرفته شود.

تبصره : حداقل تراز دامنه شیب تا زیر سقف طبقه همکف مجاز است .

ب – برای دیوار اندود سیمانی ساده و یا اصطلاحاً تگرگی سفید و یا همراه با چوب به رنگ طبیعی ( طبق روال قدیم ) در نظر گرفته شود .

ج – هرگونه ابزار کاری در نما خلاف بافت معماری شهرک بوده و بکارگیری آن مجاز نیست .

ه – پنجره ها از جنس آلومینیوم ساده یا رنگی، فلزی نوع گالوانیزه یا PVC در نظر گرفته شود .

د – استفاده از پلاک سنگ و یا آجر در نماهای خارجی ساختمان مقایر بافت و چهره معماری شهرک است. استفاده از پلاک سنگ روشن رنگ بمنظور از اره ( قرنیز ) خارجی بنا و تا ارتفاع حداکثر پنجاه سانتیمتر بلامانع است .

چ – پیشنهادات تازه و نو که از طرف طراح اعلام و به همراه گزارش توجیهی به کمیته فنی هیئت مدیره ارسال شود پس از بررسی و اخذ تصمیم و تائید آن در کمیته فنی به این دستورالعمل افزوده و یا جانشین خواهد شد .

*توصیه : چوب از مصالح سنتی و محلی مناطق جنگلی و ساحلی است و اولین ساختمان های شهرک نیز چوبی بوده اند. بنابراین کاربرد چوب با رنگ طبیعی یا رنگ هماهنگ با محیط علاوه بر آنکه مورد نظر اکثر مالکین است مورد تایید کمیته فنی هیئت مدیره نیز است .

28 – علاوه بر هماهنگی در طرح های معماری و هماهنگی در مصالح به کار رفته در نماها، هماهنگی رنگ های بکار گرفته و محدود بودن تعداد این رنگ ها نیز مورد نظر است .

رنگ دیوارها سفید یا شیری و در بعضی نقاط ارتفاعی قهوه ای ( هماهنگ چوب ) مشابه با پاره ای از ویلاهای ساخته شده قبلی توسط شرکت شهرک ساز که در نمای خارجی از روی پنجره ها تا زیر شیب سقف به رنگ قهوه ای رنگ آمیزی شده اند .

29 – احداث پارکینگ سر پوشیده در محل های پیش بینی شده مجاز است و حداکثر دو واحد پارکینگ می‌تواند سرپوشیده باشد. پارکینگ دو واحدی به ابعاد 5/5 × 5 ( به ارتفاع حداکثر 50/2 متر ) و یک واحد پارکینگ به ابعاد 5 × 3 است که اضافه بر سی و پنج درصد مجاز به ماخذ 2/1 محاسبه می‌شود و پارکینگ دوم به ماخذ کل زیر بنا محسوب و اضافه بر سی و پنج درصد محاسبه خواهد شد. جا نمائی پارکینگ با نظر کمیته فنی است .

30 – ساخت باربیکیو منفصل از بنا بلااشکال بوده و احداث آن نیاز به کسب مجوز دارد .

( مشروط به رعایت حریم دو متر از همسایه ها و حداکثر مساحت 8 متر مربع سر پوشیده )

31 – در مورد حوض و فواره ارائه تعهد کتبی از طرف مالک مبنی بر رعایت مسائل بهداشتی آن و حفظ عمق حداکثر 60 سانتی متر بلامانع است. همچنین ایجاد هرگونه برجستگی و خاکریزی در محوطه سبز ویلا بیش از ارتفاع 70 سانت مجاز نیست.

32 – احداث استخر و فضای ورزشی روباز مجاز نیست .

33 – ساخت درب ورودی سر پوشیده به محوطه مجاز نیست و در صورت تمایل به ایجاد پایه های جانبی درب ها با مصالح ساختمانی، حداکثر ارتفاع مجاز آنها 50/1 از کف پیاده رو ورودی قابل پذیرش است .

34 – استفاده از فنس ( طوری ) بدون استفاده از فونداسیون و حداکثر بارتفاع 20/1 متر با تصویب و تایید کمیته فنی بلامانع است .

35 – هر ویلا بیش از یک ورودی به محوطه نداشته و عرفاً در جهات شمال یا جنوب قطعه قرار دارد که بایستی جانمائی این ورودی به تائید کمیته فنی برسد .

36 – حفر چاه با رعایت حداقل دو ( 2 ) متر با مرز مجاور بلامانع است .

37 – برای نظارت کار گاهی ویلاهائی که توسعه ای بالاتر از 35 متر مربع داشته باشند و یا در دو طبقه اجرا شوند معرفی مهندس ناظر معتبر ضروریست .

38 – جهت قطعات زمین واقع در تراز 24- بر اساس بخشنامه شماره …………….. وزارت مسکن و شهرسازی پروانه ساخت صادر نخواهد شد .

39 – تنظیم و امضاء تعهدنامه های مالک و مهندس ناظر و پیمانکار در محل دفتر فنی شهرک به جهت احراز هویت آنان الزامی است .

40 – دفتر فنی شهرک بر هر نوع ساخت و ساز در شهرک نظارت خواهد داشت و این نظارت رافع مسئولیت های قانونی مهندس ناظر – مجری و مالک ویلا نخواهد بود .

تعهد نامه مالک

اینجانب ……………………………  مالک ویلای ……………………………

اصالتاً / وکالتاً …………………………. به موجب وکالت نامه رسمی شماره ………………….. .

دفتر خانه ………………….. مطالب زیر را ضمن رویت کامل قبول می‌نمایم و به سازمان مالکان در برابر مندرجات ذیل تعهد می‌سپارم :

1 – کلیه مقررات ساختمانی را به مهندسین طراح و محاسب و ناظر و مجری و پیمانکار ابلاغ نمایم .

2 – جهت طراحی و ساخت ویلا از مهندسین و مجریانی استفاده نمایم که در زمره مهندسین و مجریان متخلف از مقررات ساختمانی شهرک خزرشهر نباشند .

3 – در برابر نقشه های مصوب کمیته فنی هیئت مدیره و مقررات ساختمانی شهرک خزرشهر تخلف ننمایم و مسئول جبران کلیه خسارات ناشی از تخلف احتمالی آنان می‌باشم .

4 – چنانچه در رابطه با احداث بنا به تاسیسات شهرک خساراتی وارد آید با اعلام میزان خسارات از طرف کمیته فنی حداکثر تا 3 روز از عهده پرداخت وجه آن خسارات بر خواهم آمد و حق هر گونه اعتراضی را از خود سلب می‌نمایم .

5 – در برابر هر گونه تخلف از مقررات ساختمانی شهرک به کمیته فنی هیئت مدیره اختیار تام می‌دهم تا علاوه بر متوقف ساختن عملیات ساختمانی به تشخیص خود طبق مقررات قانونی از طریق سازمان های ذیربط نسبت به قطع انشعابات آب و برق و تلفن ویلای اینجانب اقدام نماید و در این صورت نسبت به آن اعتراضی ننمایم ضمناً در برابر تصویب کمیته فنی هیئت مدیره دایر بر جلوگیری از ورود گروه کار مجری و مصالح ساختمانی به کارگاه خود اعتراضی ننمایم و چنانچه باز هم تخلفی باشد با اعلام کتبی سرپرست شهرک نسبت به قطع کار ناظر و یا مجری و یا هر دو اقدام و گروه دیگری را جایگزین نمایم و همچنین متعهد می‌گردم در صورت هرگونه ساخت و ساز غیر مجاز و خلاف نقشه های مصوب با اعلام کتبی سرپرست شهرک موارد خلاف را ظرف حداکثر 15 روز از بین برده و در به تخریب و بازگردانیدن وضعیت ساختمانی به شکل نقشه های مصوب شهرک اقدام نموده و متعهد به پرداخت کلیه هزینه های این تغییر و تبدیل می‌باشم و حق هر گونه اعتراضی را از خود سلب می‌نمایم در این حالت جهت ادامه کار تعویض مهندس ناظر متخلف ضروریست .

6 – مهندس ناظر و مجری ساختمان اینجانب مکلف و متعهد اند که طبق نقشه های مصوب و مفاد پروانه مربوطه و رعایت کلیه استانداردهای فنی و ایستائی ایمنی با در دست داشتن نقشه های لازم نسبت به اجرا و نظارت بر احداث ساختمان اینجانب اقدام نمایند و در صورت استفاده مغایر بر کاربری مجاز مندرج در پروانه صادره کمیته فنی هیئت مدیره اختیار خواهد داشت محل کارگاه را تعطیل و یا پس از اتمام آن به وسیله دیوار و یا پلمپ آن را مسدود و تعطیل نماید و اینجانب مجاز به هیچ گونه اعتراضی نخواهم بود. در ضمن کمیته فنی مجاز به انعکاس خلاف مهندس ناظر به سازمان نظام مهندسی است .

7 – پرداخت کلیه هزینه ها و نیز مسئولیت سلامت و صحت اعمال کارگران و کارکنان ساخت ویلای اینجانب از هر نوع و مورد بعهده اینجانب بوده و همچنین پرداخت بیمه های اجتماعی و کارگری و سایر وجوهات قانونی شامل مالیات و بیمه های حوادث مربوط به ساختمان خود را در صورت شمول آنها بر عهده خواهم گرفت و مسئولیت کامل ایمنی محیط کار و مسائل حفاظتی و ایمنی داخل کارگاه و کارگران را برابر قوانین جاری وزارت کار و امور اجتماعی را می‌پذیرم .

8 – کلیه مقررات ساختمانی شهرک خزرشهر به رویت اینجانب رسیده و متعهد به رعایت تمامی آنها می‌باشم.

9 – هرگونه تغییرات اعم از کلی و جزئی در نقشه های مصوب کمیته فنی هیئت مدیره مستلزم تهیه نقشه جدید و کسب موافقت مجدد از کمیته فنی هیئت مدیره خواهد بود .

10 – مطلع می‌باشم که شهرک خزرشهر شهرکی است نیمه تمام و سازمان مالکان آن در برابر ادامه یا تکمیل شهرک مسئولیتی نداشته و نخواهد داشت .

11 – در برنامه ریزی اینجانب با مهندس ناظر و مجری طرح خود مدت زمان اجرای عملیات ساختمانی را هیجده ماه برآورد نموده ایم و متعهد به اتمام ساختمان در آن مدت می‌باشم و در غیر اینصورت قبول نمودم پروانه ساختمانی صادره باطل و جهت شروع مجدد کار اخذ پروانه نمایم.

12 – مسئولیت تهیه و ارائه پنج گزارش مرحله ای توسط مهندس ناظر را اینجانب تقبل می‌نمایم ( اصل گزارش باید توسط مهندس ناظر قانونی تهیه شود ) در صورت عدم تحویل گزارشات بموقع، کمیته فنی مجاز به تعطیلی کارگاه است .

13 – در صورتی که محل مورد تقاضای اینجانب در اجاره باشد صدور پروانه از طرف شهرک بعنوان مجوز تخلیه نخواهد بود .

14 – اینجانب مکلف می‌باشم جهت کندن آسفالت پیاده رو یا سواره رو بمنظور اتصال به شبکه شهری خزرشهر قبلاً از سازمان مالکان کسب اجازه نمایم. و بلافاصله پس از انجام اتصالات مزبور سطح و زیرسازی پیاده رو را دقیقاً مشابه وضعیت قبلی بازسازی نمایم .

15 – در مدت عملیات ساختمانی پیش بینی های لازم جهت ایمنی کارگران، عابران و ساختمان های مجاور به عمل خواهم آورد .

16 – تعهد می‌نمایم که مصالح ساختمانی و مازاد آن نیز ابزار کار ساختمان اینجانب گذرگاه عمومی را اشغال ننماید و چنانچه ضرورت استفاده بخشی از پیاده رو را ایجاب نماید مکلف هستم قبل از اقدام اجازه کتبی از سازمان مالکان خزرشهر دریافت نمایم .

تبصره 1 : مطلع می‌باشم که بررسی حریم دریا یا حریم نظامی یا محل تاسیسات شهری و یا مجاورت با کابل فشار قوی بعهده مالک بوده و اخذ مجوز در مورد تقاضای بنا و دریافت مجوز ساخت حق و حقوقی را برای مالک در برابر موضوعات یاد شده ایجاد نخواهد نمود .

17 – با عنایت به اینکه پیاده روها و معابر و سواره رو شهرک ملک عام بوده و متعلق به شهرک است از ایجاد هرگونه مانع در آنها اعم از افقی و ارتفاعی خودداری نموده و نیز بهیچ وجه سطح آنها را از مصالح مغایر با وضعیت موجود پوشش ننموده و حتی معابر پیاده روی بر ملک شخصی خود را در همان وضعیت قبلی حفظ نمایم در صورت هر گونه تخلف از این مورد سازمان مالکان خزرشهر اختیار دارند تا ضمن تعطیلی و توقف کار ساختمانی اینجانب نسبت به عودت وضعیت به هزینه اینجانب اقدام نمایند و از عهده پرداخت کلیه خسارات برخواهم آمد .

همچنین متعهد می‌گردم ساخت بتن در داخل محوطه ویلا انجام پذیرفته و از ساخت آن روی سطح پیاده رو و خیابان استفاده ننموده و در صورت تخلف متعهد به جبران خسارت می‌باشم .

18 – تعهد می‌نمایم جهت کارهای جوشکاری از برق شهرک و همسایگان استفاده ننمایم.

19 – مسئولیت مراقبت از وسایل، مصالح و تجهیزات موجود در کارگاه بعهده اینجانب است .

20 – مقررات شهرک در تمامی موارد خصوصاً ساعت کار ساختمانی و تعطیلات رسمی که توسط مسئولین شهرک اعلام خواهد شد رعایت نمایم .

کلیه مطالب بالا تعهد و گواهی اینجانب است .
نام :
نام خانوادگی :
امضاء :

تاریخ :

برگ تعهد نظارت ساختمانی در شهرک خزرشهر

اینجانب …………………. فرزند …………………. دارای شناسنامه ………….. صادره از ……………….دارای پروانه اشتغال ………………….. شماره ……………… مورخ ………………… معماری / ساختمان صادره از وزارت مسکن و شهر سازی، بدینوسیله تقبل نظارت خود بر احداث / توسعه ساختمان خانم / آقای ……………………. را در پلاک ثبتی شماره ………………… که از سازمان مالکان خزرشهر تحصیل مجوز می‌نماید اعلام و تعهد می‌کند که :

1 – نظارت کامل بر اجرای عملیات ساختمان بر اساس نقشه های مصوب و مجوز ساخت صادره با رعایت کلیه ضوابط فنی و ایستایی و نیز ضوابط معماری و شهرسازی را با توجه به نظارت و دستورالعمل های ساختمانی شهرک خزرشهر بعهده داشته مسئولیت کامل حسن اجرای کار بر اساس ضوابط و آئین نامه ها را بعهده می‌گیرم .

2 – مراحل مختلف عملیات ساختمانی را به صورت گزارش های پنجگانه 1 ) پایان عملیات پی سازی 2) پایان عملیات اسکلت 3 ) پایان عملیات سفت کاری 4 ) پایان انجام نما 5 ) اتمام کار ساختمانی برابر فرم های مربوط به مسئولین شهرک گزارش نمایم .

3 – در صورت انصراف از ادامه نظارت، مراتب را با ذکر دلایل و ضمن گزارش کامل عملیات ساختمانی انجام شده تا تاریخ اعلام انصراف کتباً به مسئولین شهرک اعلام داشته و گواهی حسن انجام کار دریافت نمایم.

4 – چنانچه اینجانب نسبت به ارائه هر یک از گزارشات فوق الاشاره تعلل نمایم سرپرستی شهرک اختیار خواهد داشت تا نسبت به تعطیلی و توقف عملیات ساختمانی اقدام نماید و کمیته فنی مجاز خواهد بود تا مراتب تخلف اینجانب را از آئین نامه و مقررات ساختمانی شهرک خزرشهر به سازمان نظام مهندسی منعکس نماید.

محل مهر و امضاء مهندس ناظر :

اینجانب ……………….. فرزند ……………. دارای شناسنامه ………………. صادره از …………… به نشانی ………………………………………………………………………………………………… مالک پلاک ثبتی ………………… واقع در بخش شمالی / جنوبی شهرک خزرشهر بدینوسیله خانم / آقای ……………………….. را حسب توافق فی مابین بعنوان مهندس ناظر ساختمان مورد تقاضای خود در پلاک ثبتی فوق الذکر معرفی نموده و متعهد می‌گردد که :

کلیه عملیات ساختمانی را از شروع تا اتمام با اطلاع و تحت نظارت نامبرده انجام داده و از اجرای عملیات ساختمانی غیر مجاز خودداری نمایم.

درصورت خودداری مهندس ناظر یاد شده از نظارت ساختمانی خود مراتب را کتباً به مسئولین شهرک اعلام و مهندس ناظر دیگری معرفی نمایم .

کلیه مصالح زائد و نخاله های ساختمانی را با هزینه خود از شهرک به محل های مجاز انتقال دهم و از هر گونه اقدام که مخل آسایش و ایمنی شهروندان گردد اجتناب نمایم .

جهت انبار کردن مصالح ساختمانی و ساخت و آماده سازی بتوان از محوطه زمین ملک متعلق به خود استفاده نمایم.


محل امضاء مالک :

تعهد نامه مجری
اینجانب ………………… فرزند ……………….. به نشانی قانونی ……………………………………… تلفن منزل ………………….. تلفن محل کار ……………….. با ارائه ضمانت نامه ای به شرح……………………………… …………………………………………………………………………………………………….. در برابر اخذ رسید از آقای ………………….. به شماره ……………….. مورخ ……………… مندرجات ذیل را قبول و تعهد می‌نمایم :

1 – مسئولیت کلیه گروه های کارگری خود را تمام و کمال ضمانت می‌نمایم .

2 – در صورت بروز هرگونه تخلفی در هر یک از کارگاه های خود به تشخیص کمیته فنی هیئت مدیره سازمان مالکان خزرشهر، سرپرستی شهرک مجاز خواهد بود تا از ادامه کار اینجانب و کار کلیه گروه های ابواب جمعی اینجانب در شهرک جلوگیری به عمل آورد و مجاز است مانع ورود اینجانب و کارگرها به محوطه شهرک و کارگاه مورد نظر شود .

3 – متعهد می‌شوم که برای جوشکاری ها از برق شهرک و همسایگان استفاده ننمایم .

4 – ضمن رعایت آئین نامه های انضباتی و نگهبان ها همکاری لازم را بنمایم .

5 – مسئولیت کامل ایمنی محیط کار و مسائل حفاظتی و ایمنی داخل کارگاه و کارگران را برابر قوانین جاری وزارت کار و امور اجتماعی می‌پذیرم .

6 – مراقبت از وسایل و تجهیزات و مصالح موجود در کارگاه بعهده اینجانب است .

7 – مقررات شهرک در تمامی موارد خصوصاً ساعت کار ساختمان سازی را که توسط مسئولین شهرک اعلام خواهد شد، رعایت می‌نمایم .

8 – به هیئت مدیره مالکان خزرشهر اختیار می‌دهم تا چنانچه تخلفی از اینجانب مشاهده شود با ضبط ضمانت نامه بالا به نفع سازمان مالکان جبران خلاف اینجانب را بنمایند .


امضاء مجری:

نظر سرپرست شهرک نسبت به سوابق کار مجری :

نظر نماینده کمیته فنی نسبت به سوابق کار مجری :

گزارش اتمام پی ریزی ساختمان ویلای شماره ……

بدینوسیله تایید می‌شود که پی ریزی ساختمان برابر نقشه های اجرایی معماری و محاسباتی اجرا گردیده و تخلفی دارد / ندارد

میزان و نحوه تخلف :

ملاحظات :

تاریخ ………………….            شماره ویلا ………………


امضاء مالک                    امضاء ناظر                  امضاء مجری              نماینده کمیته فنی

هیئت مدیره

گزارش اتمام اسکلت ساختمان ویلای شماره …


بدینوسیله تایید می‌شود که اسکلت ساختمان برابر نقشه های اجرایی معماری و مصوب کمیته فنی اجرا گردیده و تخلفی دارد / ندارد


بدینوسیله تایید می‌شود که برابر نقشه های محاسباتی اجرا گردیده و تخلفی دارد / ندارد

میزان و نحوه تخلف :

ملاحظات :

تاریخ ……………..                  شماره ویلا ………………


امضاء مالک                    امضاء ناظر                  امضاء مجری            نماینده کمیته فنی

هیئت مدیره

گزارش اتمام سفت کاری ساختمان ویلای شماره ….


بدینوسیله تایید می‌شود که سفت کاری ساختمان برابر نقشه های اجرائی معماری و مصوب کمیته فنی اجرا گردیده و تخلفی دارد / ندارد

بدینوسیله تایید می‌شود که اجرای سفت کاری برابر نقشه های محاسباتی اجرا گردیده و تخلفی دارد / ندارد

میزان و نحوه تخلف :

ملاحظات :

تاریخ …………………            شماره ویلا ……………….

امضاء مالک                    امضاء ناظر                  امضاء مجری            نماینده کمیته فنی

هیئت مدیره

گزارش اتمام نما ساختمان ویلای شماره ….


بدینوسیله تایید می‌شود که کلیه نماهای ساختمان برابر نقشه های اجرایی معماری مصوب کمیته فنی اجرا گردیده اند و تخلفی دارد / ندارد

میزان و نحوه تخلف :

ملاحظات :

تاریخ …………………            شماره ویلا ……………….

امضاء مالک                    امضاء ناظر                  امضاء مجری            نماینده کمیته فنی

هیئت مدیره

**************************************************

توجه: برای اجرای پروژه هایی ویلایی در شهرک خزرشهر شمالی و خزرشهر جنوبی, شرکت مشاورین

خزرشهر آماده ارایه کلیه خدمات اعم از طراحی, ساخت, اجرا و مجوزهای مربوط به پروانه در این شهرک است.

09301301018 

                       09301301018   

 

 

املاک مشاورین خزرشهر

www.villa-khazarshahr.ir

 

 

املاک مشاورین خزرشهر

www.khazarpalace.ir    

 

ضوابط ساختمانی درخزرشهر ، مقررات ساختمانی شهرک خزرشهر ، آیین نامه ساختمانی خزرشهر ، مقررات ساخت در خزرشهرشمالی ، مقررات ساخت ویلا در خزرشهر ، املاک مشاورین خزر پالاس ، شهرک خزر شهر پروانه ساخت ، صدور پروانه ساخت درخزرشهر ، مجوز ساخت ویلا در خزرشهر ، شارژ سالیانه خزرشهر ، هییت مدیره شهرک خزرشهر ، ویلا خزرشهر صدور پروانه ساختمانی ، املاک خزرشهر ، خزرپالاس ، اجرای پروژه های ویلایی درخزرشهر ، معماری ویلاهای خزرشهر ، هییت مالکان خزرشهر ، سازمان مالکان خزرشهر ، مجری ساخت ویلا درخزرشهر ، دستورالعمل ساختمانی شهرک خزرشهر ، طراحی و اجرای ویلا در خزرشهر ، سازمان مالکان خزرشهرشمالی ، سازمان مالکان خزرشهرجنوبی ، کلیه مقررات ساختمانی خزرشهر ، اجرای ویلاهای لوکس درخزرشهر ، طراحی ویلا در خزرشهر ، ساخت و ساز در خزرشهر ، صدور مجوز ساخت ویلا خزرشهر ، طراحی و ساخت ویلا در خزرشهر ، مجری ساخت ویلا درخزرشهر ، مهندس طراحی ویلا درخزرشهر ، ضوابط ساختمانی شهرک خزرشهرجنوبی ، ضوابط ساختمانی شهرک خزرشهرشمالی ، املاک خزرشهر شمالی ، ویلاهای لوکس فروشی خزرشهر ، فروش زمین درخزرشهر شمالی ، خرید ویلا در شهرک خزرشهر جنوبی ، خرید ویلا در شهرک خزرشهر شمالی ، خرید زمین در شهرک خزرشهر جنوبی ، خرید زمین در شهرک خزرشهر شمالی ، ویلا خزرشهرشمالی ، ویلا خزرشهرجنوبی ، سایت فروش ویلا در خزرشهر ، سایت فروش زمین در خزرشهر ، صدور پروانه ساخت در خزرشهر ، شهرک ویلایی خزرشهر ، زمین فروشی درخزرشهر جنوبی ، زمین فروشی درخزرشهر شمالی ، سرمایه گذاری در خزرشهر ، سپردن ملک در خزرشهرجنوبی ، سپردن ملک در خزرشهرشمالی ، سپردن ویلا در خزرشهرجنوبی ، سپردن ویلا در خزرشهرشمالی ، قیمت ویلا نوساز در خزرشهر ، قیمت ویلا قدیمی درخزرشهر ، قیمت ویلا کلنگی درخزرشهر ، خرید ویلا قدیمی درخزرشهر ، قیمت ویلا درشهرک خصوصی خزرشهر ، خرید ویلا درشهرک خصوصی خزرشهر ، قیمت زمین درشهرک خصوصی خزرشهر ،
نظرات کاربران
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

بستن
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

1 نظر
عزیزی
جمعه هفتم بهمن ۰۱
پاسخ
(2)
()
جناب اگر ممکن در مورد هزينه ساخت ويلا نوساز در خزرشهر اطلاع رساني کنيد فرض اگر زمين در خزرشهر شمالي خريد کنيم و بخوايم بسازيم صفر تا صد حدودا چقدر بودجه لازم و درخواست ديگه درباره هزينه بازسازي در شهرک خزرشهر چجوري؟
پاسخ مدیر سایت
درود دوست گرامی. ببینید بودجه لازم برای یک ویلای نوساز در شهرک خزرشهر به فاکتورهایی از جمله متراژ بنا و نوع متریالی که قراره برای پروژه در نظر بگیرید بیشتر بستگی داره غیر از این موارد هزینه ها همانند پروژه های خارج از شهرک است بعلاوه ضوابط سازمان مالکین خزرشهر و یه سری هزینه هایی که باید به شهرک پرداخت کنید. بازسازی ویلا در خزرشهر هزینه زیادی نداره مثلا برای یک ویلای قدیمی در خزرشهر دو سه میلیارد بودجه تعمیرات بطور میانگین میتونید در نظر داشته باشید. ان شاالله موضوعی پیرامون ساخت و ساز در شهرک خزرشهر تهیه میکنیم.
دنبال چه هستی؟
ویلا شهرک خزرشهرزمین شهرک خزرشهرخزرشهر شمالیخزرشهر جنوبی